Open 9.may 2024 Les mer

Galdhøpiggvegen

Private road

Access: kr 100,-

Knut K. Vole began building his way up to Juvasshytta as early as in 1934, with a shovel, a pickaxe, and a wheelbarrow. Long story short, a road was constructed from Raubergstulen to Juvasshytta, and from there to the Ski Center. Today the road as paved from beginning to end. This year we open for traffic on May 8th. The road is privately owned, and all drivers must comply with the rules and regulations of the road.

Veien er privateid og driftet

All kjøring skjer etter privatrettslige regler der alle brukere må akseptere avtalevilkårene.

Med hjemmel i eiendomsretten og friluftsloven av 28. juni 2957 nr. 16 ¤4, har grunneier fastsatt at all ferdsel skal skje etter vilkårene nedenfor

Veien kan bare nyttes av personbiler mot veiavgift. Billett skal legges synlig i frontruten. Busser fra Raubergstulen til Juvasshytta kjører bare etter avtale med veieier.

Kjøring med anleggsmaskiner er forbudt.

Bil med campingvogn er forbudt.

Regelbrudd medfører et gebyr på kr. 1000,- som blir ilagt etter privatrettslige regler.

Kjøring krever spesiell kompetanse og forsiktighet av sjåføren. Bremser og gir må være i orden. Dekk/kjetting og lignende må vere tilpasset vér- og føreforhold.

All ferdsel langs veien skjer på eget ansvar. Veieier fraskriver seg alt ansvar for skade som måtte skje på person eller materiell på eller langs veien. Veien kan bli stengt på kort varsel. Bommen er videoovervåket.

Bil: 100,-

Buss: 300,-

Velkommen til Galdhøpiggen Sommerskisenter