Open 9.may 2024 Les mer

Galdhøpiggvegen

Privateid veg(bomveg):

Bil 150kr,-

Allerede I 1934 begynte Knut K. Vole å bygge veg opp til Juvasshytta. Med spade, hakke og trillebår satte han i gang arbeidet. En lang historie kort fortalt ble det til slutt veg opp fra Raubergstulen til Juvasshytta, og videre til skisenteret. Idag har vi asfaltert veg helt opp. Galdhøpiggveien åpner i år for trafikk 8. mai. Veien er privateid og driftet. All kjøring skjer etter privatrettslige regler der alle brukere må akseptere avtalevilkårene.

Med hjemmel i eiendomsretten og friluftsloven av 28. juni 2957 nr. 16 ¤4, har grunneier fastsatt at all ferdsel skal skje etter vilkårene nedenfor:

Regler

  1. Veien kan bare nyttes av personbiler mot veiavgift. Billett skal legges synlig i frontruten. Busser fra Raubergstulen til Juvasshytta kjører bare etter avtale med veieier.
  2. Kjøring med anleggsmaskiner er forbudt.
  3. Bil med campingvogn er forbudt.
  4. Regelbrudd medfører et gebyr på kr. 1000,- som blir ilagt etter privatrettslige regler.
  5. Kjøring krever spesiell kompetanse og forsiktighet av sjåføren. Bremser og gir må være i orden. Dekk/kjetting og lignende må vere tilpasset vér- og føreforhold.
  6. All ferdsel langs vegen skjer på eget ansvar. Vegeier fraskriver seg alt ansvar for skade som måtte skje på person eller materiell på eller langs veien. Vegen kan bli stengt på kort varsel. Bommen er videoovervåket.

Bil: 150kr,-

Buss: 500kr,-

Velkommen til Galdhøpiggen Sommerskisenter