Open 9.may 2024 Les mer

Løypekart

Juvbreen har 1 heis, og 1 nedfart fordelt på 25 traseer.

Park i juli -helt til venstre, og frikjøringsområde ved forhold -helt til høyre. Disse er ikke med i trasekartet.

Traseene blir leid ut til klubber og lag. Se lenger ned for å se hvor mye av breen som er leid ut.

Trasekartet viser hvor mange traseer som er leid ut. Er traseen ikke leid ut, kan du fritt kjøre der. Dette er pekepinn på hvor mange lag som kjører hos oss i denne perioden.

Trase nærmest heisen til venstre eller skiers-right er for alle.

Vis hensyn om du må krysse en løype med porter, løperne kommer fort og du har selv ansvaret for at det ikke skjer en ulykke.


350m Fall meter

1 Ski lift

Café

Open Slopes

10 Åpen

15 Lukket