Open 9.may 2024 Les mer

Ønsker du å jobbe hos oss i sesongen 2024?

Perioder: 11. mai- 5. November.

Kost og losji er gratis. (skattepliktig)

søknad sendes til : post@gpss.no eller 92201359

Kafemedarbeider/Heiskortsalg:

Alder: min. 14 år

Interesse for å lage mat, holde orden. Serviceinnstilt, positiv.

Periode:

10. mai-5. november. -1 stilling med ferieavikling juli/august.

Helger mai,helger juni, første del av juli- 1 stilling

Helger september, helger oktober +høstferie - 1 stilling